اشعار نوروزی

image اندر دل من مها دل‌افروز تویی
یاران هستند و لیک دلسوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز تویی

(
مولانای بلخی)

www_roozgozar_com-2073

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
(سعدی)
***
دم عيسي است پنداري نسيم بادنوروزي      كه خاك مرده باز آيد در او روحي و ريحاني
      (سعدی)
***
صبا به تهنيت پير مي فروش آمد
كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد
هوا مسيح نفس گشت و باد نافه گشاي
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
(حافظ)
***
ازبهاران كی شود سرسبز سنگ        خاك شوتا گل بروئی رنگ رنگ
    سال ها توسنگ بودی دلخراش          آزمون را يك زمانی خاك باش
(مولوی)
ff

بر چهره ی  گل  نسيم  نوروز  خوش است
بر طرف چمن  روی  دلفروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گويی خوش نيست
خوش باش ومگوزدی که امروزخوش است
( خيام)