میلاد مسیح مبارک

فرارسیدن عید میلاد عیسی مسیح و سال جدید میلادی بر همگان مبارک باد .
خدا را برای برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوئیم
خدا هدیه مهم به ما انسانها بخشید که ما واقعا به آن نیاز داشتیم
«امروز در شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و
خداوند است» ( لوقا 11:2)
عیسی مسیح ، آمد که ما را از گناه نجات دهد و نجات دهنده ما باشد. به علاوه، او آمد که نزد خدا برای ما شفاعت کند و شفیع ما باشد. و سرانجام او آمد که ما را متعلق به خود نماید.