د میلاد مسیح او 2020  کال د پیل  په مناسبت خپلو ټولو مسیحی وطنوالو ته د زړه له کومی مباركي او نیکی هیلی وړاندی کوم.
هیله ده نوی کال دټولو هیوادوالو او نړیوالو لپاره د سولی اونیکمرغی کال وی او ګران افغانستان کی د جګړی او ورور وژنی، دښمنی او تربګنی توری وریځی د تل لپاره ورکی شی او د وروری، دوستی، یووالی او مینی  لمر د تل لپاره وځلیږي.

عزیزان،
میلاد نجات دهنده ما عیسی مسیح را به شما عزیزان و فامیل های تان تبریک می گویم میلاد عیسی مسیح بهترین فرصت برای شریک ساختن کلام خدا و معرفی شخصیت عیسی مسیح می باشد. دعای همیشگی ما این میباشد که خدا شما را برای رساندن نور و پیام نجات عیسی مسیح استفاده نماید.
میلاد مسیح، پیام آور زایش نور، صلح و مهربانی بر همه  خجسته باد