هفت میوه

هفت میوه یکی ازرسوم نوروزی افغانستان

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

جشن نوروز در افغانستان با سنت ها و آيين هاي خاصي اجرا مي شود.
آماده کردن هفت میوه از دیگر رسم ‌های ویژه نوروز در افغانستان است. هفت میوه ترکیبی از هفت نوع میوه خشک است. به طور معمول مغز بادام، چهار مغز، پسته، کشمش، زردآلو، سنجد و قیسی شامل هفت میوه می شود که برخی آن را خشک و برخی ها به صورت معجون آب دار درست می کنند.

عیسی مسیح در شعر فارسی

Hemalبه کسی که به تو بدی می کند بدی نکن و اگر کسی بر گونۀ راست تو سیلی می زندگونۀ دیگر خود را بطرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه بکشاند، کرتی خود را هم به او ببخش. (متي5: 39-40)

نبيني كه عيسي مريم چه گفت در آن دم كه بگشاد راز نهفت
كه پيراهنت گر ستاند كسي مياويز با او به تندي بسي
(فردوسي)
زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به دنیا زندگی می بخشد. به او گفتند :«ای آقا، همیشه این نان را به ما بده.» عیسی به آنهاگفت :«من نان زندگی هستم.» .(يوحنا، 6 :34، 35)
آن خوان كه مسيح از او بيامد آراسته از رحيم رحمان
خوان پيش تو هست ليكن از جهل تو گرسنه‌اي بر او وعطشان
(ناصرخسرو)
يقين بدانيد هر كه به من ايمان بياورد، آنچه را من مي‌كنم خواهد كرد و حتي كارهاي بزرگتري هم انجام خواهد داد.
(يوحنا 14ـ 12)
مسيحا وار دعوي تو ننيوشند، اگر خواهي      يقينت چون مسيحا دار و دعوي مسيحا كن
چو عيسي گر همي خواهي كه ماني زنده جاويدان
زاحيايت بساز اموات و از اموات احيا كن
(سنائي)

بهار در شعر شاعران

صفحه اخرهر درخت و باغ را داده بهاران بخششی       هر درخت تلخ و شیرین آنچه می ارزد شود

( مولانا)

نو بهار آمد و شد زنده جهان بار دگر تو مرا زنده کن از ساغر سرشار دگر

تا بود فصل گل و صحبت ساقی هر گز نروم جای دگر من نکنم کار دگر

( خلیلی)

صبا به تهنیت پير مي فروش آمد كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

(حافظ)

برآمد باد صبح و بوی نوروز                  به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال          همایون بادت این روز و همه روز

(سعدی)