انسان بصورت خدا آفريده شده (ترجمه از نوشته آل)

 عکس صلیببی قیافه!
متخصص مغز واعصاب داکتر اولیور ساکس در کتاب اش مینویسد که: «مردی همسرش را به جای کلاه به اشتباه گرفت. برای این مرد، تمام چهره ها یکسان معلوم میشد. او به یک نوع بیماری ( کوری چهره ) مصاب بود.»
آیا تصور کرده میتوانید اگر ما از چنین مریضی رنج ببریم و نتوانیم چهره هاى يكديگر را تشخیص دهیم، به چه مشکلات شاید مواجه شویم. البته، بعضی اوقات ما چنین فکر میکنیم که دیگران چهره ما را تشخیص نمی دهند. ما میخواهیم که يك چهره خوبى داشته باشیم تا مردم بیشتر به ما توجه نمایند. ویا بر عكس، زمانیکه اشتباه میکنیم، رخسار ما سرخ گشته و شرمنده میشویم. درآن لحظه آرزو میکنیم که مردم چهره ما را نه بینند، ولي وقتیکه چهره ما خجل میشود، در حقيقت حالت از بد، بدتر میشود. شاید به همین دلیل باشد که اطفال چشم های خود را بسته ميكنند و کلان سالان ماسک می پوشند تا خود را پنهان نمایند که خجل نشوند.
برجسته بودن انسان در چهره اش نهفته است و ما همیشه در صدد آن هستیم تا گردن خود را بلند گرفته و نگذاریم که سر ما در پیش مردم خم شود. چهره ما نباید زرد و سرخ شود و به هر قيمتى كه باشد، ما بايد عزت و آبرو خویش را حفظ نماییم. سپس ما نیاز داریم که پیش مردم روی داشته باشیم، نه اینکه مردم صرف با دیدن چهره ما، ما را بشناسند، چهره ما نماینده گی از هویت ما میکند، یعنی ما واقعا کی هستیم. چهره برای ما هویت می بخشد و از طریق چهره یا روی است که ما با عزت و آبرو میشویم. انسان نیاز به آبرو دارد. اگر ما در شرم و ذلالت بسر ببریم، نمی توانیم خدا را خدمت کنیم و او را حرمت نمایم. کسی که عزت و آبرو نمی داشته باشد، نمی تواند با مردم رابطه یی خوب داشته باشد.
آبرومندی و عزت در خلقت
در کتاب پیدایش عهد عتیق کتاب مقدس می بینیم که خدا انسان را از دیگر حیوانات متفاوت خلق کرد. ما به صورت و شکل خدا مرد و زن آفریده شدیم. وقتیكه میگیویم كه انسان به صورت و شكل خدا آفریده شده این به آن معنی است که ما دارای هوش، احساسات و گزینش اخلاقی هستیم. این تعریف خصوصیات ویژه را بیان میکند که خدا نیز دارای چنین صفات و اوصاف است.  ولی معنای عمیق ديگرى در این عبارت درصورت خدا نهفته است. به طور مثال ما بعضی وقتها میگوییم که سفیر یک کشور نماینده همان کشور است. یعنی او صدا و يا چهره آن کشور و مردم آن است. چندی قبل صدراعظم آلمان انگلا مرکل، در مورد بحران مهاجرین گفته بود:»ما اروپایی هستیم که باید چهره واقعی خویش را نمایان سازیم.
زمانیکه خدا انسان را به صورت خود آفرید، این بدان معناست که ما نماینده خدا در روی زمین هستیم. ما تنها اشرف مخلوقات نیستیم و صرفا وظیفه نداریم که در زمین خلافت نماییم، بلکه ما منعکس کننده صورت خدا در زمین هستیم. در ابتدای خلقت، ما دارای صورت و شخصیت خداوندی بودیم و آبرو داشتیم و این بدان معناست که ما نام ذات الهی را در خود داشتیم و حمل کننده صورت خدا در زمین بودیم. واقعاً چه آبرومندی عظیمی برای انسان!
حضرت داوود، خدا را ستایش کرده و میگوید:« ای خداوند، خدای ما! چه پُرشکوه است نام تو در تمامی زمین و جلال تو مافوق آسمان ها است … وقتی به آسمان تو می نگرم که صنعت انگشتهای توست و به ماه و ستارگانی که آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او دلجویی نمایی؟ او را اندکی پائینتر از خود ساختی و تاج عزت و افتخار را بر سرش گذاشتی. او را بر کارهای دست خود منصوب کرده و همه چیز را زیر پای وی قرار دادی. گوسفندان و گاوان و حیوانات وحشی را، مرغان هوا و ماهیان دریا را و همه جانورانی که در آب زندگی می کنند. ای خداوند، خدای ما! چه پُرشکوه است نام تو در تمامی زمین! » (مزمور ٨: ١-٩).
در خلقت خدا، انسان با تاج وقار، عزت و آبرو آراسته بود. نویسنده گان عهد جدید کتاب مقدس، انسان را بصورت خدا و آبروی خدا چنين توصیف کرده اند:« لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خدا را منعکس می سازد»(١ قرنتيان ١١: ٧)
«ما با آن هم، خداوند و پدر را حمد و سپاس ما گوئیم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است، دشنام می دهیم» (یعقوب ٣: ٩)
آبرو ریزی روحانی!
ولي دريغا! برای انسان چه اتفاق افتاد؟ ما از این زمین و از خود چه ساخته ایم؟ ما با آبرو و عزت عطا شده از جانب خدا، چه کرده ایم؟ با کمال تاسف و حسرت ما بی عزت و بی آبرو شدیم! یعنی اینکه ما بدون چهره گشته ايم. و وقتیکه ما، چهره واقعی نداریم، ما يكديگر را نمیشناسیم و با خدا و مخلوقات اش، شرارت میکنیم. ما ماسک روحانی بر چهره های خود نهاده ایم. ما قدرت شناخت خود و دیگران را از دست داده ایم و اینکه دیگران واقعا کی هستند و چه ارزشی دارند. بدتر از همه، ما آبروی اعطا شده از جانب پروردگار را به زمین زده ایم.
«گرچه آنها خدا را شناختند ولی آن طوری که شایستۀ اوست او را تکریم و شکر گذاری نکردند. درعوض افکار شان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است»(روميان١: ٢١).
چهره جدید در مسیح
پس خدا با اشرف مخلوقات اش که در واقع چهره خدا بود، در حالیکه این چهره را از دست داده است، چه باید کند؟
هدف خدا این بود که انسان با آبرو و عزت عطا شده الهی زنده گی نماید. اما گناه و شرم بر دنیا حمله ور شد و جایگاه خدا را در زمین فاسد ساخت. بشر و همه مخلوقات، نجس و آلوده گشت. کاری باید انجام میشد تا این مکان پاک شده، بشریت و مخلوقات از شرم نجات یافته و دوباره احیا میشد. چهره خدا هنوز هم در نهاد هر انسان موجود است. اما غبار گناه و شرم باید دور گشته و آن آبروی الهی از درون انسان بدرخشد.
در انجیل شریف میخوانیم که مسیح صورت و تصوير کامل خداست. عیسی یگانه چهره واقعی خداست. مسیح دارای جلال و شوکت الهی است. او چهره خداست که جهت به دوش گرفتن شرم و مجازات گناه و اعمال ننگین بشریت بر زمین آمد تا انسان را چهره جدید و اسم جدید اعطا نماید. انسان میتواند که دوباره منعکس کننده جلال و شکوه خداوند در زمین باشد. اگر مسیح را بپذیرند و بنام او ایمان آورند، عیسی مسیح این حق را به ایشان میدهد که منعکس کننده جلال و شکوه خداوند در زمین باشند.
شما میتوانید انتخاب کنید که از مسیح بخواهید که گناهان شما را ببخشد و وارد قلب و زندگی شما شده و نجات دهنده شما باشد تا صورت خدا در روی زمین باشید.
در مورد چهره ما باید از خود بپرسیم:
ما چگونه بی آبرو شدیم؟
خدا چگونه شرم و بی آبرویی را از ما دور نموده و انسان را به همان مرحله آبرومندی اولیه برمیگرداند؟
آیا مردم صورت و شخصیت خدا را در ما می بیند؟

گل محرگراسه یوسو زه او ته
خدای ته وایو د خپل زړه
خدایه مونږه کړه دوستان
یو بل ومنو له زړه

  کتابونه ټول له خدای
راکېږلي خپله،خدای
ستا کلام دی معجزې
انسان پوه نده پخدای

لا پوه نه په معجزو يې
خدای له زړه نه کله پوه یې
نه خوشحالیږی پر وژلو
مینه وغواړه که پوه یې

خدایه ټول سره یو ځای کړه
قدرت ستا ده ټول یو راکړه
انسان وزغمی یو بل
تا ته وصل لکه خدای کړه

له نفرت کره لکه  بې زاره
یو انسان غاړه په غاره
خدایه یو سي یو انسان
ته رحیم سه زمونږ لپاره

خدایه وژغوره دنیا
مینه وکړه مینه بیا بیا
واړه ټول سره یو ځای
خدایه تا غواړو رښتیا
( پاینده  خان)

سخنان عیسی مسیح

دری مقدسخوشا به حال ماتم‌ زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.
خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.
خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.
خوشا بحال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت.
خوشا   به حال پاک‌دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن.
( انجیل متی 5: 4، 5، 7، 8، 29 )

خداوند، خدای خود را امتحان نکن.
( متی7:4)
باید خداوند، خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی .
( متی10:4)
زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید.
( متی10:4)
قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایه ات را مانند خود دوست بدار.
( متی19،18:19

آزادی در مسیح

When doves fly December 1, 1997

     ای خالق این جهان، تویی نور بی کران
قدرت تو جاودان، ای ایزد مهربان
اکنون آزادم نما از اسارت شیطان
بر من ترحم فرما باز هم ای شاه شاهان
ای خداوندم عیسی، ای خداوند یکتا
مرا از خواهش جسم به یکباره کن رها

عیسی مسیح در آغاز خدمت خود، به جمعیت مردم که در عبادتگاه جمع شده بودند، فرمود:« روح خداوند برمن است، اومرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم» (انجیل لوقا۴:‏۱۸)
انسان ها همیشه به ‌دنبال آزادی هستد اما بعضی افراد آزادی را در جاهای نادرست جستجو می‌نمایند. بعضی فکر می ‌کنن که اگردور ازخانواده باشند وهر طور که دلشان خواست، زندگی کنند، آزاد خواهد بودند. عده‌ای دیگر فکر می‌کنند که اگر مملکت خود را تغییر دهند، به آزادی دست خواهند یافت. بعضی نیز به این باورهستند که اگر حکومت تغییر کند، عدالت اجتماعی و آزادی، فراهم خواهد شد. اما تاریخ بشر و تجربه افراد این را نشان داد است که هیچ ‌یک از اینها باعث آزادی راستین انسان نه شده است.
آزادی واقعی امری است درونی. ما باید از درون آزاد باشیم این به این معنی است که ما باید آزاد از اسارت گناه، از خواسته‌های نفـْس، ازپریشانی ها، از کینه و دشمنی و حسادت آزاد شویم. اگر ازاین آزادی‌ برخوردار شویم، درهر شرایطی و درهر جای دنیا احساس آزادی خواهیم کرد.
پولس، رسول عیسی مسیح آزادی را که با زندگی نو بدست میاوریم پر جلال میخواند و میفرماید هر چه در راه خداوند زیاد تر پیش برویم، از این آزادی های که او می بخشد، بیشتر برخوردار خواهیم شد.
عیسی مسیح جان خود را داد تا ما از قدرت و مجازات گناه و نتایج او آزاد باشیم، عیسی مسیح تمام بد نامی و تقصیرتمام خطا های ما را که انجام داده بودیم به خود گرفت و ما را از مجازات آن آزاد نمود. در حقیقت ما با زندگی نو از مجازات گناه آزاد می شویم و زندگی نو را
تجربه می کنیم. به سبب گناه و نافرمانی از خدا ما به مرگ محکوم بودیم، ولی مسیح به جای ما مُرد، ما با قبول نمودن او به عنوان نجات دهنده خود از محکومیت مرگ آزاد شدیم.
عیسی مسیح بر شیطان پیروز شد و گناه که، ما را در محاصره خود قرار داده بود، او این محاصره را شکستاند و ما را از چنگ شیطان آزاد نمود. مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم و تا با آزادی خداوند خالق خود را محبت و خدمت کنیم. پس لازم است که ما این آزادی گرانبها را حفظ کرده انکشاف دهیم و دیگر بار خود را گرفتار یوغ بندگی گناه نه نماییم.
من بسیار پیروهای مسیح را ملاقات نمودم، وقتیکه خداوند به آنها در عیسی مسیح زندگی نو را بخشید، آنها از عادت های زشت که داشتند آزاد شدن، ولی یک تعداد دیگر بسیار وقت ضرورت داشتند که از این عادت های زشت که داشتند آزاد شوند.
اگر بعضی دوستان هنوز هم در کشمکش با عادت های خراب خود هستند، از تلاش و کوشش دست بر دار نه شوند. وقتی شیطان شما را وسوسه می نماید، با ایمان به پیروزی و قوتی که مسیح توسط روح خود به ما میبخشد تکیه نماید. اگر با تمام دل باور داشته باشید که خدا به شما کمک می کند، شما می توانید که این قوت را پیدا نماید که خود را از عادت های ناپسند آزاد نمایید.
مسیح ما را از ترس مجازات گناه، ازترس روزی باز پرس، از ترس مرگ آزاد نمود. زیرا ما با مسیح حیات جاویدان میداشته باشیم، ترس برای ما بی معنی و بی مفهوم میشود، چون زندگی ما تحت مراقبت او است . اگر خدا با ما باشد هیچ کس به ضد ما بوده نه میتواند. چون عیسی مسیح همیشه و درهمه جا با ما میباشد. عیسی مسیح خودش به ما وعده داده که او هیچ وقت ما را تنها نه میگذارد. به اطمینان گفته میتوانیم که خدا مددگار ما است ما از چه ترس داشته باشیم؟ انسان چه کرده می تواند در مقابل ما، ده صورتیکه خدا با ما است. عیسی مسیح همیشه با ما است و هیچ واقعۀ بدون اجازه او در زندگی ما اتفاق نمی افتد. عیسی مسیح در زندگی نو ما را از اشتباه و سر گردانی آزاد می نماید.
عیسی مسیح ما را از قوانین خشک شریعت آزاد نمود و زیر فیض خود قرار داد. تقریباْ سه هزار پیش، خدا با قوم یهود یک پیمان عقد نمود . موسی مفاد ای پیمانه که از خدا دریافت کرده بود او را به قوم خود داد. اما مردم در پیروی نمودن از شریعتی که به موسی نبی نازل شد ناکام شدند.
هرکسی که قربانی عیسی مسیح را به حیث تاوان گناهان خود قبول نماید، از مجازات گناه نجات پیدا می کند. کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد، او با تمام دل و با تمام جان و با تمام قوت خود از خدا اطاعت می کند و او را دوست می داشته باشد. دیگر شریعت او را مجبور نمی نماید که مطیع و فرمانبردار خدا باشد، بلکه او از دل و به خواست خود، خدا را محبت می کند و فرمانبردار او می باشد.
وقت که ما زندگی نو را آغاز می نماییم از آزادی عالی بر خور دار میشویم. اما باز هم آزادی کامل را به سبب گناۀ که در دنیا وجود دارد نصیب نمی شویم. ولی زمانیکه عیسی مسیح در این دنیا دو باره بیاید، آن وقت است که فرزندان خدا معنی آزادی واقعی را و یا کمال آزادی را می توانند که درک نموده وبچشند. عیسی مسیح زندگی ما را به کمال میرساند تا مثل او کامل شویم. او ما را به خانه آسمانی خواهد بُرد و بلاخره، دنیا را از گناه آزاد خواهد نمود.
عیسی مسیح اشک ها را از چشم ها پاک خواهد نمود و ما را از گریه و رنج و غم آزاد میکند. ولی تا آمدن عیسی مسیح، ما با شیطان در جنگ و کشمکش هستیم، وسوسه و ازمایش ها ممکن ما را ضعیف نماید . ولی ما نباید بگذاریم که آزادی ما گرفته شود.
البته این آزادی و زندگی نو به کوشش شخصی ما به دست نیامده است بلکه به قدرت فیض عیسی مسیح است که به ما زندگی نو و این آزادی ها را بخشیده شده است.
در مسیح ما به زندگی جدید و ابدی و آزادی بی نظیر دست یافتیم. به ما است که ارزش او را بدانیم و در تمام ساحات زندگی خود از او برخور دار شویم.

آغاز راه

راهما بسا دانسته کردیم اشتباه لب نهادیم بر لب جام گناه
خلق را نقاش بخت خویش دان خالق رنگ سپید است و سیاه
کلبه بی نان اندر ملک جم میکند نفرین به کاخ پادشاه
نا توان است هر که او دل بشکند گرچه کوهی را کند مانند کاه
هر که بیند دلبرش را در زمین ننگرد بر آسمان و روی ماه
هر که بر موری نبخشد دانه ای خرمنش را میبرد طوفان آه
نام او گردد تلف از هر طرف اگر که مردم را هدف گیرد سپاه
افگند خود را به چاه غم چه زود هر که زود عاشق شود با یک نگاه
دولت و ملت اگر گردند یکی مملکت گردد چی خوب و دلبخواه
کی به منبر میرود هر واعظی گر خدایش را همی گیرد گواه
سر بسر سختی بپایان میرسد سر اگر برگشت بر آغاز راه
( فراچه داغی)

آیا میدانید

سوالیه-2آیا می دانید که خط های کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است؟
آیا میدانید مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است؟
آیا میدانید چشم سالم انسان میتواند ۱۰ میلیون رنگ مختلف را ببیند و از هم دیگر تفکیک نماید؟
آیا میدانید تقریبا ۶۵٪ وزن انسان را اکسیژن تشکیل میدهد؟
آيا میدانید بیشتر سر دردهای معمولی از کم نوشیدن اب است؟
آیا میدانید خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد؟
آیا میدانید برای جلو گیری از جوانه کچالو داخل سبد، یک عدد سیب قرار دهید ؟
آیا میدانید انجیر خشک کرده ۶ برابر انجیر تازه مقوی تر است؟
آیا می دانید، زشتی ورزش امروز، حرص ورزشکاران حرفوی برای بدست آوردن ثروت است؟
آیا می دانید که زرافه حیوان گنگ است و نمی تواند هیچ صدای تولید کند؟
آیا میدانید تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است ؟
آیا میدانید پروتین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت است؟
آیا میدانید اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب بـیشـتر از قـهــوه و کافئین است؟
آیا میدانید دود سگرت موجود در محیط بیشتر از مواد قندى در پوسیدگی دندان کودکان نقش دارد؟
آیا میدانید نمک از ۵ هزار سال پیش در سفره ما انسان ها بوده است؟
آیا می دانید که لیمو حاوی قند بیشتری از توت زمینی است؟
(گردآورنده مژده)

تلويزيون راز زندگی

tv hqdefault

برنامه های تلويزيونی «راز زندگی» از طريق شبکه ست ۷ پارس در خدمت شما قرار دارد. شما ميتوانيد اين برنامه های جالب و ديدني را هر جمعه ساعت 7 شب به وقت کابل در ایوتیل ست هاتبرد۱۳/۸  درجه شرق، با فريکانسي ۱۰۹۴۹ عمودي و سمبول ۲۷۵۰۰ سه بر چهارتماشا کنید۰ تکرار برنامه به روز چار شنبه ساعت ۶:۳۰ صبح و روز شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر پخش میگردد. شما میتوانید نظر و پیشنهاد تان را از طریق تیلفو۹۰۲۵۹۳۱۰۳۵ ۰۰۱
یا ایمیل info@afghanctv.org با دست اندرکاران تلویزیون راز زندگی در میان بگذارید.