میلاد عیسی مسیح مبارک

    میلاد عیسی مسیح  و سال نو 2019 میلادی را به شما عزیزان تبریک میکوییم. دعای ما این است که سال پر از برکت و از شادی را در پیش رو داشته باشید و کریسمس امسال برکات عیسی مسیح را برای شما و خانواده تان به ارمغان بیاورد، تا شادی فرشتگان را حس کنید که می سراییدند و اعلام میداشتند که اینک صلح میتوانند بر زمین حکمفرما شود، تا قدرت دگرگون کننده عیسی مسیح را در زندگی خود مشاهده کنید.
عیسی مسیح زمانی چشم به جهان گشود که دنیا غرق در گناه و غرق جنگ و ستیز بود. مسیح صلح وآزادی را به میان مردم آن دوران آورد. عیسی مسیح ظهور کرد که ریشه گناه و جنگ و خون ریزی را از بن بر کند، انسان را با خدا آشتی دهد و برادری و برابری را جایگزین ظلم و جنگ بکند.
عیسی مسیح هرگز شمشیر نکشید که مرمان جهان را به زور پیرو خود نماید ولی بیشتر ازهرشخص دیگری، مردم جهان ازاو پیروی کردند. عیسی مسیح هرگز برای خود لشکر و قوای نظامی تشکیل نه داد و خود جنگ نکرد ولی بیشتر ازهر شاهنشاه جهان، دنیا را تسخیر کرد.

دوستان، ما در آستانه پایان سال 2018 هستیم، خدا را سپاس که به ما فیض بخشید تا
به مدت ده سال مجله حقیقت را چاپ و نیز از طریق ویب سایت نشر نماییم. اجازه دهید
ز همه دوستان و عزیزان که ما را با نوشتن مقالات و ا شعار شان و همچنان در امور
فنی یاری داده اند و نیز آنعده دوستانی که با ا رسال ایمیل های شان باعث تشویق ما شده
اند ابراز سپاس و قدر دانی نماییم. خداوند شما عزیزان را برکت دهد

گرانو هیواد والو

عیسی مسیح چه فرمایلی دی: ” زه قیامت او ژوندون یم.“ او په رښتیا سره چی هغه
قیامت او ژوندون دی. لکه څرنګه چی عیسی مسیح د عبادت ځای مشر ته وویل :“ مه
ویریږه خو ایمان لره.“ نو که څوک پرعیسی مسیح باندی ایمان ولری. هغه په عیسی
مسیح کښی د تل ژوندون حاصلوي. عیسی مسیح فرمایی: ”زه قيامت يم او زه ژوندُون يم. که څوک په ما ايمان لرى که هغه مړ هم شى نو هغه به بيا ژوندی وى “ ( یوحنا 25:11)

میلاد مسیح مبارک

فرارسیدن عید میلاد عیسی مسیح و سال جدید میلادی بر همگان مبارک باد .
خدا را برای برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوئیم
خدا هدیه مهم به ما انسانها بخشید که ما واقعا به آن نیاز داشتیم
«امروز در شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و
خداوند است» ( لوقا 11:2)
عیسی مسیح ، آمد که ما را از گناه نجات دهد و نجات دهنده ما باشد. به علاوه، او آمد که نزد خدا برای ما شفاعت کند و شفیع ما باشد. و سرانجام او آمد که ما را متعلق به خود نماید.

بسوی مسیح

     اگر ما عهد جدید کتاب مقدس را مطالعه کنیم، پیام بسیار واضح دارد، از ما دعوت ما میشود که به بسوی مسیح بیاییم و به او ایمان بیاوریم، ایمان آوردن به مسیح به معنی رهایی از عذاب جاودانی و پناه آوردن به حیات جاودانی است این موضوع پیام اساسی تعلیم عهد جدید کتاب مقدس را تشکیل میدهد. در عهد جدید نوشته نشده که انسان باید به مسیح ایمان بیاورد تا در این دنیا به آرامش و چیزهای دیگر دست یابد. هدف اصلی خدا، اعطای حیات جاودانی است که البته این حیات از همین جهان آغاز میگرد.
ایمان راسخ و دلبستگی شدید به حیات جاودانی و چشم دوختن به آن ، اساس انجیل است زندگی در این جهان، پراز مشکلات و رنج های مختلف است، رنج ها و مشکلات از قبیل: جنگ ها، حملات انتحاری، مریضی ها، فقر، گرسنگی، مظالم، بی عدالتی های اجتماعی….
خدا در عهد جدید وعده نداده که ما را از هرخطر و درد و رنج رهایی خواهد داد؛ اما وعده داده که در همۀ اینها در کنار ما خواهد بود. یک پیرو مسیح ممکن است دچار مشکلات شود، بیمار شود، مورد انواع مختلف ظلم قرار گیرد، آیا می دانید حکم خدا در این مرد چیست ؟ امین بمانید ، حتی تا مرگ ! وعدۀ خدا این است که در تمام مشکلات امین بمانیم ، درعالم آینده به ما حیات جاودانی خواهد داد.
امید به آسودگی ابدی و حیات جاودانی بود که به پولس، رسول عیسی مسیح قدرت میداد که رنج ها و ظلم ها را تحمل کند و حتی حاضر باشد بمیرد. پولس، رسول عیسی مسیح رنج می برد؛ ولی تحمل میکرد، چون می دانست جلال جاودانی در انتظار او است.
پولس رسول میفرماید : « به عقیدۀ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهرمی شود، قابل مقایسه نیست »( رومیان 18:8)
فقط امید به زندگی پر جلال جاودانی است که به ما قدرت وقوت می بخشد تا درد های زمان حاضر را تحمل کنیم . نظام این دنیا منحط و فاسد است ، برای همین درد و رنج به همراه دارد. اما خدا به زودی این نظام را برهم خواهد زد و نظام جدیدی بوجود خواهد آورد که در آن درد و رنج و اشک نخواهد بود. آنعده از ایمانداران عضو این نظام جدید و وارث حیات جاودانی م خواهند شد که: « زیرا اگر ما اعتماد اولیۀ خود را را به آخر نگاه داریم شریکان مسیح هستیم» (عبرانیان 14:3)
تلاش برای فرار از عذاب جاودانی و بدست آوردن حیات جاوید، ما را تشویق و کمک می کند که در این دنیا زندگی مقدس و درستی داشته باشیم.
پو لس در رساله به فلیبیان۳ :8-14 بیان میکند که تمام امتیازات دنیوی خود را ترک کرده تا مسیح را بشناسد، شریک رنج های او بشود و شریک قوت قیامت او بشود به خاطر اینکه به هر قیمتی که شده ،به حیات جاودانی دست بیابید. پولس حاضر بود هر مشقتی را تحمل کند و نفس و خواسته های خود را انکار کند تا بلکه به حیات جاودانی برسد.
عزیزان ، بیایید نگاه های خود را به آسمان بدوزیم، به آسمان دل ببندیم چرا که زندگی وا قعی ما با مسیح در آنجاست.