تجسم منجی عالم

عیسی مسیح نجات دهنده ماست. زیرا ما با اعمال انسانی خود نمی توانیم جریمه گناهان خود را بپردازیم. بعضی ما به این فکر هستیم که ما میتوانیم با مراسم دینی خود، یعنی به روزه گرفتن، قربانی کردن، نماز و خیرات جریمه گناه های خود را میتوانیم بپردازیم و خود را میتوانیم که از جزای گناه نجات بدهیم.  اما ما، خود را  توسط این سخنان فریب می دهیم. کدام روزه و نماز ما به این  اندازه  خوب و کامل است که رضایت خدا را حاصل نماید و ما را از جزای مرگ نجات دهد.
ما هیچ وقت نمی توانیم که گناه های خود را  با هم مقایسه نماییم. گناهان ما و کار های نیک ما به بهیچوجه با هم برابر شده نمیتواند. در حقیقت ما نمیتوانیم که جریمه گناه خود را بپردازیم. باید یک نفر باشدکه جریمه گناه های ما را بپردازد و ما را نجات دهد. این فرد جز عیسی مسیح کسی دیگر بوده نمیتواند باشد.
مسیحیت یک فرق اساسی با دیگر دین ها دارد، در همه دین ها انسان کوشش میکند که به خدا برسد ولی نمیتواند به خدا برسد، ولی در مسیحیت خدا به وسیله  آمدن عیسی مسیح به کمک و نجات انسان می شتابد. زیرا عیسی مسیح  یگانه کسی است که در زندگی خود گناه نکرده وبدون گناه است که با خون پاک و پر ارزش خود توانایی این را دارد تا تمام کسانیکه که از صمیم دل توبه نمایند به عیسی مسیح ایمان بیاورند آنها را نجات کامل میبخشد.
با پیروی از عیسی مسیح ما فرزندان خدا میشویم. چرا ما فرزندان خدا می شویم؟  اگر ما، خودما ،خود را فرزندان خدا یاد نمایم در این صورت ما افراد بسیار مغروری هستیم. ولی ما مسیحیان این نام را برای خود، خود ما انتخاب نه نمودیم. که ما فرزندان خدا هستیم چون خدا این قدرت و اختیار را به ما داده است تا فرزندان او شویم  در کتاب مقدس نوشته شده است»به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند« (یوحنا12:1) .
با آمدن عیسی مسیح در کره خاکی ما صاحب حیات جاودان شدیم. با تجسم عیسی مسیح در روی زمین دوران فیض و رحمت جایگزین دوران شریعت شد. آمدن عیسی مسیح به ما انسان های گناه کار اطمینان از آمرزش گناهان و پیروزی بر شیطان را داد. با آمدن عیسی مسیح ما صاحب آزادی از همه اسارتهای ما شدیم.  همانطور که کلام خدا می گوید: پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید بود. بوسیله تجسم ما امکان پر شدن از روح القدس و یافتن شفا جسمانی و روحی و روانی را دریافت می کنیم.  میلاد عیسی مسیح برکات آسمانی  ره برای ما تحفه میدهد.
یک دیگر ازمزایا میلاد عیسی مسیح امید و امکان زندگی مقدس را برای  ما فراهم کرد. عیسی مسیح با اینکه کاملا وسوسه شد و حتی از ما  کرده زیاد تر و  شدید تر و بدتر وسوسه شد ولی گناه نکرد و ما خوانده شده ایم که شبیه مسیح شویم.(افسسیان4:13 ، غلاطیان 4:19) ما خوانده شده ایم تا مقدس و کامل باشیم. یکی از پیغامهای کریسمس این است که ما به شباهت مسیح برسیم و در قدوسیت و محبت رشد کرده تا مثل او یعنی عیسی مسیح شویم.
میلاد عیسی مسیح درس فروتنی است. اول فروتنی خود خدا. فروتنی مریم با اینکه نمی فهمید ه با او چه میشود و چه را تجربه خواهد کرد. ولی به خدا اعتماد کرد. فروتنی یوسف که با اینکه دانست که مردم در باره اش تبصره خواهند کرد ولی به خدا اعتماد کرد. فروتنی ستاره شناسان که با آن علم و دانش که داشتند وقت زیادی را صرف کردن  تا هدایای خود را  به نوزادی بدهند. آنها میدانستند که این نوزاد پادشاه جهان است.
همچنین میلاد عیسی مسیح درس اطاعت و ایمان را به ما می آموزد.
عیسی مسیح به این سبب این دنیا آمد تا به همۀ ما و شما آرامی و تسلی ببخشد. فرق نمیکندکه در کابل هستیم یا در مزار شریف یا در هرات و یا در قندهار یا در بامیان و یا در چه حالتی هستیم.
اگر ما عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول نموده و به او ایمان بیاریم و با او متحد شویم، از همان لحظه براساس کلام خدا در انجیل شریف، تغییراتی در قلب و زندگی ما پدید میاید. اولاً، تمام گناهان شما آمرزیده و برطرف می شود، روح خدا در قلب شما زندگی میکند و شما تولد تازه و حیاتی جدید در مسیح  را نصیب میشوند.
دوماً، فرزند خدا شده و از تمام مزایای فرزند خواندگی برخوردار خواهید شد.
سوماً، از سلطه و اسارت گناه و نفس گناه آلود و شیطان آزاد می‌شوید.
چهارماً، از موت و هلاکت و جدایی ابدی از خدا رهائی یافته و صاحب حیات جاودان می‌شوید. هم چنان براساس انجیل شریف، در اتحاد با عیسی مسیح، میتوانید  بوسیله ایمان و صبر، وعده‌های عالی و نیکوی خدا را که در کلام او ذکر شده، نصیب شوید. آیۀ معروفی در  انجیل یوحنا، فصل سوم، آیۀ ۱۶ آمده، که مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پیام عید میلاد است در این آیه نوشته شده است: زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
اگر دقت کرده باشید هدف خدا از فرستادن پسر یگانه‌اش به زمین، با یک امر حیاتی سر و کار دارد: با مرگ و زندگی انسان، با هلاکت و عذاب جاودانی و حیات جاودانی بشر. این مهمترین پیام عید میلاد است. یعنی با ایمان آوردن به عیسی مسیح ما از هلاکت و جزای گناه بخشیده میشویم. اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم علاوه از اینکه از حیات جاویدان برخوردار می‌شویم، در این دنیا نیز از عطایای  حیات روحانی و آسمانی بهره ‌مند میشویم.

عیسی سلطنت میکند

عکس

عیسی سلطنت میکند
شنو ای دوست دل حکایت میکند
که خداوندم عنایت میکند
کاسه ام لبریز کرد از مهر خود
بهر هر انسان محبت میکند
گرچه بودم من محکوم به مرگ
نزد پدر او شفاعت میکند
باشد عیسی داور همه جهان
شاه عادل است ، عدالت میکند
گفت آنکه آورد ایمان به من
گر بمیرد باز قیامت میکند
بار دیگر او میآید به جهان
اجر دهد آنرا که خدمت میکند
گفتا  هر چه میخواهی به اسم من
پدرم آنرا اجابت میکند
گفت دعا کن از برای دشمنان
حتی آنی را که لعنت میکند
آفتابش میتابد بر خوب و بد
ای دنیا جا نداری در دلم
در دلم عیسی سلطنت میکند

تقویم سال 1399خورشیدی

     تقویم سال 1399خورشیدی مطابق سال های 2020/2021میلادی توسط پیروان مسیح افغان با قطع
و صحافت بسیار زیبا به چاپ رسیده است، طرح و دیزاین روی جلد و دیگر صفحات آن که با عکس های از مناظر افغانستان و آیه های از کتاب مقدس تزئین شده بسیار جالب و دیدنی است.
جهت سفارش تقویم فوق می توانید با نشانی ذیل: AfghanCalendar@gmail.com
در تماس شوید.

مزمور98

   ای تمامی زمین، آواز شادمانی را برای خداوند بلند کنید. با فریاد خوشی و نوای نشاط انگیز، او را ستایش نمائید. برای خداوند با نوای چنگ بسرائید، با نوای چنگ سرود بخوانید. با آواز شیپورها و شاخ قوچ به حضور خداوند، پادشاه آواز شادمانی را بلند کنید. بحر و تمام موجودات آن به خروش آید، جهان و ساکنین آن خوشی کنند. امواج دریا کف بزنند و کوهها با هم ترنم نمایند، به حضور خداوند زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید.

یوحنا رسول عیسی مسیح

    یوحنا یکی از شاگردان و از یاران محبوب عیسی مسیح بود. عیسی مسیح هنگامی که بر روی صلیب بود به مادرش مریم گفت: « اینک یوحنا پسر توست» و به یوحنا نیز فرمود:« اینک مریم مادر توست»( انجیل یوحنا27:19-26)
یوحنا رسول نویسنده یکی از اناجیل و هم چنین کتاب مکاشفه و سه رساله می باشد. یکی از خصوصیات نوشتاری یوحنا، رسول عیسی مسیح این بود که سعی میکرد هر چیزی را که بیان میکند، متضاد آن را هم نیز بیان می نمود.
1 نور در مقابل تاریکی: رساله اول یوحنا فصل ۱ آیه ۵ » خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست»
2- نو در مقابل کهنه: رساله اول یوحنا فصل دوم آیه ۷ » ای عزیزان، امری که به شما می نویسم حکم نو نیست، بلکه امری است قدیمی»
3- دل بستن به خدا در مقابل دل بستن به دنیا .رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 15 » به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست دارد، محبت خدای پدر در او نیست»
4-مسیح در مقابل دجال ( ضد مسیح). رساله اول یوحنا فصل ۲ آیه ۱۸.» ای فرزندان من، ساعت آخر فرار سیده است و چنانکه شما شنیدید که« دشمن مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛»
5-حقیقت در مقابل دروغ. رساله اول یوحنا فصل ۲ آیات ۲۰ و ۲۱«اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همۀ شما حقیقت را میدانید.  من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون آن را میدانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمیگیرد.»
6- فرزند خدا در مقابل فرزند شیطان. رساله اول یوحنا فصل ۳ آیات ۱ تا ۱۰« هرکه فرزند خداست، نمیتواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات خدا در اوست و نمیتواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست. ۱۰فرق بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است:…»
7 – حیات ابدی در مقابل مرگ ابدی. رساله اول یوحنا فصل ۴ آیه ۱۴
8- محبت در مقابل نفرت. رساله اول یوحنا فصل ۳ آیات ۱۵ و ۱۶« هر که از برادر خود نفرت داشته باشد، قاتل است و شما میدانید که هیچ قاتلی دارای زندگی ابدی نیست.  ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد»
9  – تعلیم درست در مقابل تعلیم غلط. رساله اول یوحنا فصل ۴ آیات ۱ تا ۳
10- داشتن حیات در مقابل نداشتن حیات
رساله اول یوحنا فصل ۵ آیات ۱۱ و ۱۲« شهادت این است که خدا به ما زندگی ابدی داده است و این زندگی در پسر او است. هرکه پسر را دارد، زندگی دارد و هر که پسر را ندارد، صاحب زندگی نیست»