بهار

    چه زیباست که شاهد فرارسیدن بهاری دیگر باشیم. باز طبیعت نو مینشود و همه چیز بوی تازگی میگیرد. اما افسوس که باطن انسان‌ ها تغییر نمیکنند و فجایع بشری همچنان ادامه مییابد. کاش دل انسان ‌ها نیز با ایمان به مسیح زنده و نو میشد. اما خدا وعده ای بسیار دلگرم‌ کننده به ايماندارانِ واقعی مسیحی داده، میفرماید:«  او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.»
( مکاشفه ۲۱: ‏۴ ).  بهار، رمزی از عطر پاک خداست. بهار هدیه خداوند برای روح و جان ماست. هدیه ای که با خود، شور و شوق عاشقانه به همراه دارد. بهار هدیه خداوند برای انسان سرگردان است تا از شور و شکفتگی آن، راهی به سوی زندگی نو و نجات دهنده بشریت بیابد. بهار برای انسان سر گردان و غرق در گناه ، آغاز سفر است، سفری به سوی منجی عالم عیسی مسیح.
باز کن پنجره را و ببین گل شگفته است. خاک جان یافته است. دل تو چرا سنگ شده؟ چرا آواز عیسی مسیح را نمی شنوی که به ما میگوید : «ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرد و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»( متی 11: 28- 30 ). باز کن پنجره ها را و بهاران را باور کن .باور کن به گفته های عیسی مسیح .
آیا هیچ فکر کرده‌ای که این درخت که به برکت بهار شکوفا شده‌، این نشانه قدرت خدا است که با تو سخن میگوید،  بلی با تو. به تو میگوید:“ قوی باش‌، تحمل کن چرا که خداوند با روح القدسش و با نفس مسیحایش ترا شکوفا خواهد کرد. پس اعتماد کن در هر بیابانی که هستی بدان شکوفایی بهاری در انتظارت نشسته‌ است“

     بهار جشن جهان آفرینش و روز شادمانی آسمان و آفتاب است. جشن شکفتن ها و شور تولد دوباره است. نسیم دلنواز بهاری، دست ما را می گیرد و به دل طبیعت می برد: گرم از عطر و لبخند، روشن از آفتاب، زیبا از هنرمندی باد و باران، آراسته با شکوفه، جوانه و معطر از بوی سبزه های باران خورده  که روح و روان ما را شاداب میگرداند.
بهار و سر سبزی و طراوت  جاودانی در عیسی مسیح است، او برای کفاره گناهان تو به روی زمین آمد. برای تو مرد و برای تو از مرگ قیام کرد. او درین  بهار خجسته اینجاست با صدای رسا و قامتی جلال یافته  به تو میگوید: «سلام بر شما باد»

مسیح الگوی زندگی ما

   عيسي مسيح هميشه به مردم درس ميداد، درسهاى مختلف، در جاهاى مختلف.  عیسی مسیح يك روز در سر كوه رفت و در آنجا درس زندگی را به مردم داد.  که این موعظه یکی از جذاب ترین بخش های کتاب مقدس برای من در انجیل متی است. خطابه ای زیبا، هیجان انگیز و امید.  اغراق نیست اگر آنرا مهم ترین سخنرانی تاریخ بدانیم چرا که بسیاری از آموزه های اصلی مسیحیت و در حقیقت پیام ها و وعدا های خداوند در آن سخنان است. عیسی مسیح درین درس سياری از مقرارات زندگی جدید را تشریح نمود. عیسی مسیح معیار های را بری پیروان خود مطرح نمود که در زندگی نو  آنها اهمیت زیاد داشت. عیسی مسیح فرمود: « خشمگین شدن و قتل نمودن یک چیز است. او درین موعظه گفت: اگر مردی با چشم شهوت به زنی بنگرد، همان‌دم در دل خود با او زنا کرده است» . او به آواز بلند به یاران خود گفت: « دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند، دعای خیر کنید» . او پیروان  خود را  از انتقام گرفتن منع کرد و برای شان گفت که: «  ظاهر و باطن شان یکی باشد.»
آیا برای ما افغان ها این آسان خواهد بود که بعد از این جنگ ها، دشمن خود را ببخشیم و  او را محبت نماییم و از حق خویش بگذریم  و به خشم خود غلبه پبدا کنیم؟ و به خویش مسلط شویم ؟
بلی هموطن های عزیز، ما پیروان مسیح افغان هم نمونه زندگی خود را  از عیسی مسیح میگیریم. او با هیچ کس دشمنی نه کرد و دشمنان  خود را بخشید.  ما هم باید اینطور رفتار نماییم. خدا را شکر که ما پیروان مسیح افغان تولد نو را  تجربه کردیم پس میتوانیم که این معیار ها را در زندگی خود عملی نماییم.

زندگی مسیحی

   وقتی که یک شخص با عیسی مسیح متحد شد او روحاً تغییر میکند و پیرو مسیح شده و زندگی مسیحی را آغاز میکند، او مکلف به انجام دادن مراسم مذهبی، مثل هر روز چند دفعه عبادت کردن و یا روزه گرفتن نمیباشد. پیرو مسیح به این هم مکلف نمی باشد که مثل عیسی مسیح لباس بپوشد و یا سر وضع ظاهری خود را  هم شکل او نماید  و یا ظاهراً از لحاظ تاریخی کار های را که عیسی مسیح انجام داده بود او هم انجام بدهد. نخیر زندگی پیرو مسیح به این منوال نمی باشد.
زندگی پیرو مسیح طوطی وار حفظ نمودن و یا بیان نمودن فرموده های عیسی مسیح هم نیست. زندگی پیروی مسیح در حقیقت تقلید نمودن عیسی مسیح نیست، بلکه ظهور زندگی او در عادت و اعمال ما و یا به صورت کل در زندگی ما است. پولس رسول، عیسی مسیح به قرنتیان نوشته می نماید: «بدن های فانی ما دایماً داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زنگی عیسی در بدن های ما نیز ظاهر شود. بلی، در تمام دورۀ زندگی خود همیشه به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود.» (۲قر ۴: ۱۰، ۱۱). پولس رسول در این چند جمله دو بار تکرار می نماید«  تا زندگی عیسی در بدن های ما نیز ظاهر شود، تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود»
زندگی پیرو مسیح ظاهر شدن زندگی عیسی مسیح، در بدن های ما و یا در جسم فانی ماست. به جز این دیگر چیز نمیتواند باشد. ظاهر شدن زندگی عیسی مسیح در زندگی ما، مثل پیوند شدن روح عیسی مسیح در روح ماست.
ما به تنهایی و قدرت خود نمیتوانیم که در مسیح  رشد نمایم و ثمر دهیم و زندگی او در زندگی ما ظاهر شود. عیسی مسیح در این راه به ما کمک می نماید و به ما قوت می دهد تا ما  اینکار را انجام بدهیم.
عیسی مسیح وعده داده می فرماید:« وقتی روح القدس به شما نازل شود قدرت خواهید یافت. یا پولس رسول در باره پیرو مسیح شدن خود به افسسیان شهادت داده میگوید من مطابق عطیۀ فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم.»( افسسیان 3: 7 )
عیسی مسیح نگفت، شما کوشش نماید  و زحمت بکشید خود را  قوی نماید  تا به شاهدان من تبدیل شوید، بلکه عیسی مسیح میگوید  وقتیکه روح القدس به شما نازل شود این قدرت را پیدا می کنید. این فرمودۀ عیسی مسیح  بسیار سریع در زندگی ایمان داران به ثبوت رسید. ایمان داران که بعد از گرفتار شدن و مصلوب شدن عیسی مسیح خود را از چشم مردم پنهان می نمودند با نزول روح القدس  به آنها، به واعظین و شاهدان بی ترس عیسی مسیح تبدیل شدند. پولس رسول هم به زبان خود این را  شهادت داده میفرماید:  در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم.
روح القدس که در آن وقت به ایمان داران قدرت بخشید، فعلا هم روح القدس در پیروان عیسی مسیح کار می نماید و وسیلۀ قوت شان میشود.
عیسی مسیح می خواهد که ما را از روح خود سرشار نماید و عادت و رفتار ما را کنترول نماید  تا زندگی او در ما ظاهر شود. ای سرشار شدن از روح عیسی مسیح و  ظاهر شدن زندگی او درما، مثل نشان دادن احساسات، مثل دیوانه شدن، یا مثل خمار شدن یا حتماً گفتن کلمات خاص نیست. بلکه ظاهر شدن میوه های روح عیسی مسیح در زندگی انسان است. پولس رسول این میوه ها را به ایمان داران غلاطیه می نویسد که : ثمرۀ که روح القدس به بار می آورد: محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است. (غلاطیان ۵: ۲۲، ۲۳)
با پیوند شدن روح عیسی مسیح در روح ما، ثمر زندگی ما هم دیگر دشمنی، فریب، نافرمانی، خیانت، غرور نیست، بلکه محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیر خواهی، وفاداری، فروتنی خویشتنداری است.
ما این زندگی مسیحی را و این میوه های او را با تقلید کردن و یا کاپی نمودن از عیسی مسیح حاصل نمی دهیم، بلکه این ثمر زندگی کردن عیسی مسیح در ما است.
اگر زندگی مسیحی ما و یا عزیزان دیگر این میوه ها را نداشته باشد بدین معنی است که روح مسیح در ما زندگی نمی نماید.
هیچ کس نمی تواند با یک عمل ظاهری پیرو مسیح شود. برای پیرو مسیح شدن هیچ کس به کدام کار فوق العاده هم ضرورت ندارد. تمام کارهای ضروری برای نجات یافتن ما  را عیسی مسیح انجام داده.  است، عیسی مسیح بهای گناهان ما را که مرگ بود بر روی صلیب پرداخت. ما صرف باید این کارهای فوق العاده عیسی مسیح را که در صلیب انجام داد قبول کنیم و به او اجازه بدهیم که در ما زندگی کند در این صورت ما میتوانیم که پیرو مسیح شویم.
وقتیکه پیرو مسیح شدیم ما به انجام دادن کدام اصول و مقررات خاص نمی شویم که باید آنها را  عملی کنیم. فقط اجازه بدهیم که عیسی مسیح حاکم و فرمانروا قلب ما باشد و به روح القدس اجازه بدهیم که در زندگی مسیحی ما ثمر بدهد.
از خداوند می خواهم که شاخه های درخت زندگی تان پر از میوه های روح خدا باشد.

نمک جهان

   عیسی مسیح کسانیکه از خدای حقیقی پیروی می کنند آنها را به نمک در این دنیا تشبه می کند. یک قاشق نمک یک غذا را  خوشمزه می نماید اما به شرط اینکه واقعاً نمک شوری داشته باشد. پیروان خدای حقیقی هم لازم است در محل که زندگی می نمایند، در محل که کار می نمایند، در جای که  درس می خوانند و یا با تیمی که سپورت می کنند، تاثیر خود را داشته باشند . اگر اینطور نباشد پیرو بودن خدای حقیقی بی مفهوم می شود، عیناً مثلیکه نمک شوری خود را  از دست داده باشد.  اهمیت نمک در شور بودن و قدرت میکروب کش بودن و پاک کننده بودن آن است . اگر این خواص را نداشته باشد بی ارزش است. یک شاعر چه زیبا سروده است:
هرچه بگندد نمکش می زنن + وای از آن روز که بگندد نمک
عیسی مسیح میفرماید« شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود.» ( متی 13:5)
این آیه بسیار زیبا و  با معنی است.  اگر شما کدام وقت نان بی نمک نوش جان نموده باشید ، حتماً گقتید که این بسیار بی مزه است.
وقتیکه عیسی مسیح میگوید  که شما نمک جهان هستید، این مفهوم آرائه می نماید  پیروان حقیقی عیسی مسیح مزه جهان هستند.
در گذشته مردم بیبضاعت  به نمک دسترسی نه داشتند، اگر  کدام روز آنها در باره شاه غذای با نمک میخوردند. آنها  میگفتند: که ما مدیون شاه هستیم
ما که نمک پادشاه پادشاهان را خوردیم مدیون عیسی مسیح هستیم  که ما را مزه جهان نموده است.
دنیا ما در آن زیست می نماییم مانند گوشت است و خراب و فاسد شدنی است، در جهان شر وجود دارد. انسانها از خدا نافرمانی می‌کنن، مانند گوشت فاسد می‌شوند. ما پیروان ن مسیح در این جهان مثل نمک استیم که ده بسیاری اوقات به صورت صلح آميز مانع فاسد شدن میشویم. از همین سبب است که  عیسی مسیح پیروان خود را  نمک جهان مینامد