فواید نوشیدن آب

آب

نوشیدن دو گیلاس آب پس از بیدار شدن از خواب به فعال کردن اندام‌ های درونی کمک می ‌کند.
نوشیدن آب کمک می کند که وزن بدن کاهش یابد چرا که ترکیبات جانبی ناشی از چربی ها را
می شوید. نوشیدن آب اشتها را کم می کند و میل شما را برای خوردن متوقف می نماید.
نوشیدن یک گیلاس آب سی دقیقه قبل از هر غذا به هضم غذا کمک می ‌کند.
نوشیدن یک گیلاس آب قبل از حمام کردن به کاهش فشار خون کمک می‌ کند.
نوشیدن یک گیلاس آب قبل از خواب از سکته و حمله‌ های قلبی جلوگیری می‌ کند.

«نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.»

( از سحنان عیسی مسیح )

Advertisements

مزمور نود و هشتم

مزمور… ای تمامی زمین، آواز شادمانی را برای خداوند بلند کنید. با فریاد خوشی و نوای نشاط انگیز، او را ستایش نمائید.  برای خداوند با نوای چنگ بسرائید، با نوای چنگ سرود بخوانید.  با آواز شیپورها و شاخ قوچ به حضور خداوند، پادشاه آواز شادمانی را بلند کنید.  بحر و تمام موجودات آن به خروش آید، جهان و ساکنین آن خوشی کنند.  امواج دریا کف بزنند و کوهها با هم ترنم نمایند، به حضور خداوند زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید. او جهان را به انصاف و قوم ها را با راستی داوری خواهد کرد.