عکس

Advertisements

تاثیر قیام عیسی مسیح در زندگی پیروان مسیح

ازشخصی پرسیدن: چرا به عیسی مسیح ایمان دارید؟  او در جواب گفت: در راهی که قدم میزدم به یک دوراهی رسیدم و نمی دانستم که از کدام طرف پیش بروم. بطرف چپ دیدم فکر نمودم که  شاید کسی را پیدا کنم، اما یک نفر در گوشه سرک افتاده و مرده بود. به طرف راست نگاه کردم یک نفر ایستاده بود. از او پرسیدم من به کدام طرف  باید بروم کنم؟  او گفت: ” من راه و راستی و حیات هستم. اگر می خواهید به سر منزل مقصود برسید تنها راه من هستم“. من او را که اسمش عیسی مسیح است پیروی کردم
حقیقاً اگر عیسی مسیح زنده نبود، چه کس می توانست این انسان گمراه را رهنمایی نماید و نجات بخشد. دیگر چه امیدی باقی می ماند و چطور میتوانستیم در این جهان گناه آلود درپاکی و تقدس زندگی کنیم؟
همه ما تا فعلاً آزادی از گناهان، بندها و اسارتها را تجربه کردیم! این قدرت از کجا بود؟ آیا اعتماد به نفس ما قوی بود؟ یا اینکه ریاضت کشیدن زیاد، ما را آزاد کرد؟ جهان امروز و علم  به ما تعلیم میدهد  که ما با قدرت خود می توانیم به هر چیز حاکم باشیم. ولی با تمام این همه علم و تکنولوژی موجود می بینیم که وضیعت انسان روزبروز بد تر و بد تر میشود. پس  ما ایمانداران و پیروان عیسی مسیح  چطور می توانیم در آزادی کامل زندگی کنیم؟  در کلام خدا در رساله افسسیان نوشته شده است: ” ازسپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما خلاص نمیشوم و شما را در دعاهایم به یاد میآورم. من دعا میکنم، آن خدایی که عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید ـ آن پدر پُر جلال ـ روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید. و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و عظمت بی اندازۀ قدرت او را که در ما ایمانداران در کار است، بفهمید“ ( رساله افسسیان ۱: ۱۶ ــ ۱۹ )
در این آیات آرزوی پولس رسول بری ایمانداران افسس چیست که باعث رشد آنان در فهم و حکمت می شود؟ در این آیات موضوع های بسا  مهم نهفته است. ولی موضوع مهم در این آیات قیام مسیح است. عیسی مسیح قیام کرد، و این تأییدی به کار عظیمش روی صلیب بود. او برای اثبات قیام و زنده بودنش، به مدت چهل روز روی زمین درجسم زندگی کرد و باعث تقویت شاگردان شد و آنها را از ترسها آزاد کرد. او در این مدت بارها خود را به افراد مختلف در جای های مختلف ظاهر کرد.
اما شیطان با دانستن قوت قیام مسیح، کوشش و تلاش می کرد تا چشمان روحانی و فهم مردم را برای دانستن  این حقیقت ببندد. چرا؟ چون در قیام مسیح قدرتی وجود دارد که ما را هر روز به کارهای شریر پیروز می نماید. در انجیل متی ۲۸: ۱۱ــ ۱۵ چنین می خوانیم که»   به محافظین رشوه داده شد تا به دروغ داستان دیگری را بگویند «حتی شاگردان نیز فراموش کرده بودند که عیسی مسیح از مردگان قیام خواهد کرد ( لوقا ۲۴: ۵ ــ ۱۲ ).
امروز نیز مردم های مختلفی وجود دارد که قیام عیسی مسیح از مردگان را انکار می کنند.
اما قیام عیسی مسیح قلب انجیل می باشد. بدون قیام مسیح انجیل و نجات هیچ مفهومی ندارد.
خدا را شکر برای این خدای بی نظیری که ما داریم .
به هر اندازه ما بیشتر مفهوم مرگ و قیام عیسی مسیح را درک کنیم ما  بیشتر در زندگی روحانی رشد می کنیم . زیرا قیام او حقیقتی است که تعداد کمی شاهد نداشت، بلکه صدها شاهد بر این واقعیت وجود دارد. به علاوه، قیام عیسی مسیح نه تنها واقعیتی تاریخی است، بلکه اثرات آن امروز هم به همان قوت زمان وقوعش، ادامه دارد. بعد از اینکه به قیام عیسی از مردگان ایمان آوردیم تولدی تازه می یابیم، عادل می شویم، روح القدس به عنوان هدیه به ما داده می شود و به علاوه ما با وی برخیزانید می شویم و در جای های آسمانی می نشینیم. همه این ها حقیقت و واقعیت است و دلیل واقعی بودنشان هم این است که عیسی از مردگان برخاست. پس با همین باور و ایمان اجازه دهید تا او قدرتی که عیسی مسیح را از مردگان زنده کرد، شما را نیز در زندگی روحانی تان پیروز نماید.

صلیب مسیح

          عیسی مسیح به ما محبت کرد و محبتش را با دادن جان خود بخاطر ما در روی صلیب نشان داد. از اینجا مشخص می شود که محبت تنها در حرف نیست، بلکه عملکرد و بخشیدن می طلبد. شاید حرفی به کسی بزنید، تشویقش کنید، قسمتی از وقت تانرا صرف او نمایید به او پول بدهید و غیره. اما موضوع این است که محبت تانرا در عمل بدهید . محبت آماده حمایت در حین احتیاج است. همانطور که در اول یوحنا می گوید« ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه برادران خود فدا سازیم. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره مند است ولی وقتی برادر محتاج خود را می بیند، محبت خود را از او دریغ نماید؟»( اول یوحنا 3: 16-17)
عیسی مسیح محبت خود را با دادن جانش برای ما نشان داد. محبت در حرف مفهوم ندارد بلکه باید در اعمال آشکار شود. همانطورکه اول یوحنا 3: 18 می گوید : « ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و زبان باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود»
محبت ما نباید در حرف و زبان، بلکه در عمل و راستی باشد. نباید در حد نظری بلکه در حد عملی باشد.
وقتی محبت از روی راستی باشد، درعمل خود را نشان میدهد. کلام خدا به ما می گوید که دقیقا خدا ما را دوست دارد و محبت اش را به ما نشان داده است. همه چیز با محبت خدا نسبت به جهان آغاز می‌شود. خدا محبت است (اول یوحنا ۴: ۸)
خدا تمام جهان را دوست دارد. او فقط یک مردم خاص را دوست نداشت؛ او هر کس را از هر قشر و طبقه ای، ثروتمند و فقیر، سیاه یا سفید دوست دارد و با آنها محبت میکند. خدا آنقدر ما را محبت کرد که پسر یگانۀ خود را در این دنیا برای نجات ما روان کرد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نکردد بلکه صاحب حیات جاویدان گردد.

سال نو مبارک

با سلام های گرم نوروزی در سال نو و شادباشی به تازگی حیاتی که با رستاخیز او از مردگان در عیسی مسیح یافتیم.
چه زیباست که درین خانه تکانی بهاری فراموش ما نشود که خانۀ دل ما را بتکانیم.
چه زیبا است وقتی با لباس های نو سر دستر خوان زیبای هفت میوه و هفت سین می نشینیم . اجازه دهیم تازگی حیات عیسی مسیح ما را احیا ساخته،  دیدی نو، حیاتی نو، خدمتی نو و رویایی نو بر تن قلب و روح ما بکند.
دوستان گرامی، اگر شما در جستجوی این هستید، که زمستان زنده گی تان، به بهار جاویدان تبدیل شود، راهی را باید انتخاب کنید؛ که بتوانید از طریق آن به آرزوی تان برسید.  این راه  سپردن زندگی تان  به دست های توانا عیسی مسیح است، پس او را پادشاه  زنده گی خود بسازید، او زنده گی جاویدان به شما خواهد  بخشید.
هموطن عزیز، از زمستان سرد و خنک بیرون بیا، بهار و سرسبزی،  طراوت و خوشی در عیسی مسیح است، او برای کفاره گناهان تو به روی زمین آمد. برای تو مُرد و برای تو از مرگ قیام کرد. او درین بهارخجسته اینجاست با صدای رسا و قامتی جلال یافته  به  میگوید.  « سلام بر شما باد » تو:

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پيروز
مبارک بادت اين سال و همه سال
همايون بادت  اين روز و همه روز

شبیه کی هستی

     چقدر شگفت انگیز است که یک نوزاد جدید دریک فامیل تولد میشود دوستان از والدین واقارب شان سوالات مختلف می نمایند مانند اینکه:“آیا او پسر یا دختر است؟ آیا کودک سالم است؟ آینده اوچطور خواهد شد؟“
اما بعد از آن، معمولان يك سوال دیگر مطرح میشود:“ که کودک بیشتر شبیه به پدر است  یا  به مادر؟“ پس هرکس نظر شخصی خود را ارائه می نماید“ يكي می گوید که او مانند پدرش است؛ بینی اش طرف مادرش رفته ولى كس ديگر ميگويد اما دهان و چشم اش طرف پدرش رفته“ و به همین شکل همه نظريات مختلف میدهند.
چه افتخارى كه پدر و مادر به طفل شان نگاه مي كنند و شباهات خويش را در وجود اين نوزاد ميبينند. براستى
والدین به موجودیت چنین طفل می بالند.
اما بیائید برای یک لحظه تصور نمایم که کودک به هیچ وجه شبیه پدرش نیست. اگر  نوزاد هيخ شباهت به پدر نداشته باشد در خانه قیامت بر پا میشود و حتی سبب قتل و قتال خواهد شد. هیچ کس نمی تواند چنین شرم و  خيانت را تحمل کند.
وقتیکه ما به عیسی مسیح ايمان میاوریم و پیرو عیسی مسیح می شویم، از گناه و نتايج شوم آن نجات يافته و تولد دوباره مییابیم، بعنوان فرزندان خدا، ما جزئی از خانوادة خدا میشویم، چون در خانواده خدا از نو تولد میشویم.  چه عجب كه خدا ما را فرزندان خود ميداند، نه فقط بنده گان اش عيساى مسيح در یکی از دعاى خود ميگويد: ” جلال من بوسیلۀ آنها آشکار شده است“
پس ميتوان گفت كه مسيح به  پيروان خود افتخار دارد و از ايشان جلال (عزت) ميابد. و ما همچنين به افتخار تمام، نام و نشان پدر روحانى خود  را داريم که  مسيح نام خود را به ما   اعطا نموده است.
ولى اگر ما شبیه عیسی مسیح نباشیم، آيا اين يك شرم بزرگ نيست؟ اگر مردم دنیا تشخيص كرده نه توانند و يا كدام مدارك عملى در زندگى ما  ديده نه توانند كه ما مسيحى هستيم، آيا آنها حق ندارند ما را زير سوال قرار بدهند؟ به گفته فردوسی نيكو سخن:
پسر كو ندارد نشان از پدر    تو بيگانه خوانش مخوانش پسر.
اگر فرزندی به مانند پدرش عمل نکند  يك شخص بيگانه است و نبايد او را پسر خواند.
بنابراین، اگر ما فرزندان خدا خواند ميشويم، باید مانند عیسی مسیح عمل نماییم، یعنی در اثر قدم‌های وی رفتار نمائیم. البته اين به معانى فزيكى نيست، بلكه به معنى رفتار، كردار و پندار و گفتار است.
ما باید همان نگرش و شخصیتی را که عیسی مسیح داشت، همان را در خود پرورش دهیم تا شبیه مسیح شویم.
چند سال پیش که من زبان انگلیسی را تدریس میکردم، یک محصل چینی سوالاتی را  در مورد کریسمس از من پرسید. او ادامه داده، از من پرسيد: “پس شما مسیحى هستید؟ “من گفتم بلی من پیرو مسیح هستم. يك شخصی که مسيح زاده بود، به صحبت ما مداخله كرده گفت: “من هم یک مسیحى هستم“ دانش آموز چینی که بودایی بود، اعتراض کنان به او محصل گفت: ” تو، نه، تو یک مسیحی نیستی!“ واقعا این مرد مزاحم تمام در صنف بوده و شیوه زندگی و طرز بر خورد بسیار گستاخانه داشت.
کى راست گفت، همان خانم بوداى و يا آن شخصى مسيح زاده؟ یک ضرب المثل معرف است که میگویند: “ مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید“.
پس پیرو مسیح بودن چیزی نیست که ما ادعا می کنیم، بلکه مهم عطری است که از ما منتشر می شود. آیا این عطر (بوی) مانند عیسی مسیح را میدهد؟  «كسى كه در مسيح است، خلقت نو است، هر آنچه كهنه بود درگذشت و اينكه همه چيز نو شده است» (۲ قرنتيان ۵: ۱۷)
«شما باید از آن زندگی ای که در گذشته داشتید، دست بکشید و آن سرشتی را که قبلاً داشتید از خود دور سازید» (افسسيان ۴: ۲۲) ( ترجمه از نوشتۀ ا.ل)

نو روز

میله نوروز  یکی از سنت های دیرینه یی است که از هزاران سال به این سو  به مثابه میراث فرهنگی و تاریخی در کشور عزیز ما افغانستان آن را  گرامی میدارند.
با آمد آمد نوروز فصل نوین بهار آغاز میشود؛ که انسان را از کرختی زمستان رهایی می بخشد. اینک بهار، بستر سپید زمین خسته را دریده و روپوش برف را از سر و روی آن دور نموده است و آن را سرسبز می نماید. افسرده گان خواب زده را قدرت می دهد و دم خویش را بر جان مردۀ آنان می دمد. وقت آن است که پنجره دل های افسرده خویش را به سمت بهار بگشاییم
فصل بهار، معرفت و دوره آموزشی زندگی تازه است. گیاهان پس از خواب عمیق زمستانی، حیات مجدّد طبیعت پس از مرگ و خاموشی، به وجود آمدن طراوت و زندگی بهاری پس از فصل بی حسّی و برگ ریزی درختان، همه با سرانگشت نسیم بهار، پدید می آید. بهاری که خود، زاییده قدرت و تدبیر خدا است. انسان که به دامن طبیعت قدم می گذارد و از دیدن گل ها و شکوفه ها و سر سبزی و طراوت لذت می برد، درمی یابد که فوانین خدا چه زیبا است. بهار و سال نو، پیام دارد. پیام بهار و نوروز درباره حیات دوباره انسان هاست. بهار در اصل موسم تازه گی و جوان شدن است. نوروز، زنده گی تازه را از ما می خواهد. او از ما می خواهد که  ما روش جدید، کردار و رفتار جدید را یاد بگیریم و سلوک تازه یی  در زنده گی خود اختیار کنیم.
ای دوست عزیز  از زمستان سرد و خنک بیرون بیا، بهار و سرسبزی  و طراوت را در زندگی خود به ارمغان بیاور.
عزیزانم هر روزتان نوروز و نورزتان پیروز و دنیا را برای تان شاد شاد و شادی را برای تان دنیا دنیا تمنا می نمایم، همیشه سبز و بهاری باشید