نوروز فرخنده باد

عکس

   امیدوارم سال جدید مانند یک نقطه عطف در زندگی شما باشد. تفاوت را با تمام وجود لمس کنید و ردّ پای خوشبختی را هر لحظه در زندگی  تان حس کنید. برای تان آرزوی آرامش میکنم چرا که بهترین نعمت خداوند ما عیسی مسیح است.
در این لحظات احساس زندگی، که ویروس کرونا جان های شیرین انسان ها را میگیرد  از دل پاک و صاف دعا نمودن برای دفع بلا های بزرگ بسیار امیدوار کننده است، چرا که توسل به درگاه خداوند و طلب کمک از عیسی مسیح  میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.
امیدوارم خداوند مهر شما را در دل تمام آنهایی که میشناسید و آنها شما را میشناسند قرار دهد. در این شرایط که ویروس کرونا ارتباطات اجتماعی را تحت شعاع خود قرار داده روز گار تان پر از یاران همدل، دل تان شاد و جان تان شادمان باد.

عیسی سلطنت میکند

عکس

عیسی سلطنت میکند
شنو ای دوست دل حکایت میکند
که خداوندم عنایت میکند
کاسه ام لبریز کرد از مهر خود
بهر هر انسان محبت میکند
گرچه بودم من محکوم به مرگ
نزد پدر او شفاعت میکند
باشد عیسی داور همه جهان
شاه عادل است ، عدالت میکند
گفت آنکه آورد ایمان به من
گر بمیرد باز قیامت میکند
بار دیگر او میآید به جهان
اجر دهد آنرا که خدمت میکند
گفتا  هر چه میخواهی به اسم من
پدرم آنرا اجابت میکند
گفت دعا کن از برای دشمنان
حتی آنی را که لعنت میکند
آفتابش میتابد بر خوب و بد
ای دنیا جا نداری در دلم
در دلم عیسی سلطنت میکند

دو باره بهار

عکس

     چه زیباست که شاهد فرارسیدن بهاری دیگر باشیم. باز طبیعت نو میشود و همه چیز بوی تازگی میگیرد. اما افسوس که باطن انسان‌ها تغییر نمیکند و فجایع بشری همچنان ادامه مییابد. کاش دل انسان‌ها نیز با ایمان به مسیح زنده و نو میشد.
خدا وعده‌ای بسیار دلگرم‌کننده به ايماندارانِ واقعی مسیحی داده، میفرماید: ” او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.“   (مکاشفه ۲۱: ‏۴)