د میلاد مسیح او 2020  کال د پیل  په مناسبت خپلو ټولو مسیحی وطنوالو ته د زړه له کومی مباركي او نیکی هیلی وړاندی کوم.
هیله ده نوی کال دټولو هیوادوالو او نړیوالو لپاره د سولی اونیکمرغی کال وی او ګران افغانستان کی د جګړی او ورور وژنی، دښمنی او تربګنی توری وریځی د تل لپاره ورکی شی او د وروری، دوستی، یووالی او مینی  لمر د تل لپاره وځلیږي.

عزیزان،
میلاد نجات دهنده ما عیسی مسیح را به شما عزیزان و فامیل های تان تبریک می گویم میلاد عیسی مسیح بهترین فرصت برای شریک ساختن کلام خدا و معرفی شخصیت عیسی مسیح می باشد. دعای همیشگی ما این میباشد که خدا شما را برای رساندن نور و پیام نجات عیسی مسیح استفاده نماید.
میلاد مسیح، پیام آور زایش نور، صلح و مهربانی بر همه  خجسته باد

 

میلاد عیسی مسیح

                               مژده عیسی بدنیا آمد       مژده منجی بشر آمد
در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود.
نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است.
مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همۀ آدمیان را نورانی میسازد، در حال آمدن به دنیا بود.
او در دنیا بود و دنیا بوسیلۀ او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند.
پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم ـ شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پُر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد میزد و میگفت:» این همان شخصی است که دربارۀ او گفتم که بعد از من میآید اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من، او وجود داشت.» از پُری او، همه ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض زیرا شریعت بوسیلۀ موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.

نور مسیح

    عیسی مسیح نور جهان است اگر ما از او پیروی کنیم و در نور مسیح راه برویم آنوقت ما نیز منعکس کننده نور او خواهیم بود. عیسی مسیح در یکی از صحبت های خود که در انجیل شریف هم است به شاگردان خود میگوید که: » شما نور دنیا هستید . نمیتوانیم شهری که درکوه ساخته شده آن را پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی نماید که آنرا زیر سرپوش بگذارد. بلکه آنرا در چراغدان میگذارد تا به تمام اهل خانه نور بدهد. پس بگذارید که نور شما دربرابر مردم بتابد. تا کار های نیک شما را ببینند تا پدر آسمانی شما را تمجید کنند.» ما این را میدانیم که جهان ما گناه الود است. علت آن این است که یک تعداد مردم  از خدا دور هستند. از این لحاظ در تاریکی بسر می برند.
عیسی مسیح به ما تعلیم میدهد که ما باید»نور دنیا باشیم». این به این مفهوم است، که ما پیروان مسیح راه خدا  و راه نجات را  به دیگران نشان دهیم. ما باید در گفتار و کردارخود سرمشق برای دیگران باشیم. همان طوریکه نور از تاریکی تفاوت دارد، عیسی مسیح به ما تعلیم میدهد که رفتار و گفتار ما باید از دیگران تفاوت داشته باشد. درجای دیگر عیسی مسیح معنی نور را  زیاد تر تشریع می نماید او میفرماید: «حکم باز خواست این است که نور به دنیا آمد. ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز شان تاریکی را  از نور کرده بهتر دانستند. زیرا کسانی که مرتکب کارهای شرارت آمیز میشوند از نور نفرت دارند و از آن دوری می نمایند که مبادا اعمال شان مورد ملامت واقع شوند. اما شخص نیکوکار به طرف نور میاید تا اعمالش در خدا ترسی انجام شود.»
عیسی مسیح، پیروان حقیقی خدای قادر مطلق را به نور تشبه میکند. نور در جایکه روشن می شود تاریکی از بین می برد. زندگی یک پیروی مسیح  در حقیقت موجودیت کلام خدا در زندگی ایمان دار است. افرادیکه که با او در تماس هستند عملی شدن کلام خدا را هر روز در زندگی او می بینند. از این طریق آنها هم می توانند این نور را دریافت کنند و زندگی خود را توسط او روشن نمایند.
عیسی مسیح میفرماید: «من نور عالم هستم ، هر کس از من پیروی کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور حیات را یابد.» این بسیار خبرخوش آیند و دل گرم کننده است برای ما پیرو های مسیح که او به ما نیز میفرماید که : «شما نیز نور عالم هستید» آیا ما به  عنوان نور عالم  به خود می بینیم؟
نور تاریکها را روشن می نماید. ما نیز باید با حضور و زندگی و حرف های خود در قلب تاریکی گناه ، نور نجات، امید و حیات تازه را وشن نماییم.
یک شمع کوچک میتواند یک محل برزگ که  تاریک باشد روشن نماید. هر یک از پیروان مسیح به مانند شمع کوچک در ده، علاقه داری، ولسوالی و شهر خود هستیم که میتوانیم با نور خود آنجا را روشن نماییم.
نور میتواند  راه را به مردم نشان دهد. در تاریکی مردم نمی دانند که  به کدام طرف باید بروند، ولی وقتی نور مسیح بر مردم بتابد همه بسوی یگانه راه نجات و راستی عیسی مسیح قدم میگذارند.
نور خود را مخفی نه نماییم ، بگذاریم که دیگران کار خدا را  در ما  مشاهده نمایند. شهادت زندگی خود را  به دیگران بگوییم ، دعا های را که خدا جواب داده به دیگران بگوییم تا بوسیله همه اینها پدر آسمانی ما  جلال یابد و همه دنیا ، خالق جهان را بپرستند.
به امید این که بتوانیم حقیقتاً نور دنیا باشیم.

نگاهی گذرا به انجیل یوحنا

  انجیل یوحنا، کتاب چهارم در عهد جدید کتاب مقدس ما پیروان عیسی مسیح میباشد.
انجیل چهارم، یعنی انجیل یوحنا، دارای ساختار و محتوایی متفاوت است.
بعضی خوانندگان کتاب مقدس، انجیل یوحنا را حقیقتاً بسیار دوست دارند.
اما تجربه شخصی من از مطالعه کتاب مقدس این است که بعضاً در فهمیدن بعضی قسمت های انجیل یوحنا با مشکلات روبرو شده ام.
اما شکل گفتاری انجیل متی، مرقس و لوقا اکثراً ساده و بسیار مستقیم است.
همچنان متن های اناجیل متی، مرقس و لوقا پُر از قصه ها و ضرب المثل های عوامگرایانه است
که عیسی مسیح برای بیان مقاصدش به مردم به کار گرفته است.
وقتیکه هر جوینده حقیقت این اناجیل را می خواند می تواند داستان ها و ضرب المثل ها را که عیسی مسیح بیان کرده است درک کرده آن را سرمشق زندگی خود قرار داده به پیروی کردن از عیسی مسیح آغاز کند.
متی، مرقس و لوقا ما را به ملکوت و یا پادشاهی خدا رهنمایی می کند و به ما می گوید که ما
چطور می توانیم زندگی خود را مطابق به اساسات و اصول ملکوت خدا به پیش ببریم.
انجیل یوحنا از متی، مرقس و لوقا فرق دارد. یوحنا از ضرب المثل ها زیاد کار نمی گیرد بلکه در
عوض از استعاره ها و تصاویر استفاده می کند.
مقصد یوحنا از به کار گرفتن این استعاره ها و تصاویر شناساندن حقیقت عیسی مسیح است که او حقیقتاً کی است.
اما درک بعضی این تصاویر برای مردم
عام مشکل تر است. یوحنا ما را به ملکوت خدا رهنمایی نمی کند بلکه ما را دعوت می کند
که به خود عیسی مسیح دقت کنیم. یوحنا ما را دعوت نمی کند که از عیسی مسیح پیروی کنیم تا صاحب زندگی
شویم، بلکه ما را دعوت می کند که به او ایمان بیاوریم و با ایمان آوردن به او زندگی کامل را نصیب
شویم. پس به این اساس گفته می توانیم که انجیل یوحنا از اناجیل متی، مرقس و لوقا فرق دارد.
انجیل یوحنا زیاد روحانی و فلسفی است. انجیل یوحنا را ما نمی توانیم با در نظر داشت اینکه داستان
زندگی عیسی مسیح است بخوانیم، بلکه باید آن را به حیث تفسیر زندگی عیسی مسیح در نظر گرفته
مطالعه کنیم. به خواندن انجیل یوحنا ما نباید زیاد به این دقت کنیم که عیسی مسیح چه کرد، بلکه
زیاد تر به این دقت کنیم که او چرا کرد. ( غفوری)

بیایید همگی با هم دعا کنیم

بیایید همگی با هم دعا کنیم
خداوندا از تو میطلبیم که سال جدید میلادی، سال صلح و آرامش
برای مردم افغانستان و همه جهانیان باشد
هیچکس از خانه اش دور نباشد
برای همه سلامتی و تندرستی آرزو کنیم
لبهای کودکان پر از خنده باشد و دنیایشان پر از شادی
برای سلامتی همه مریض ها دعا کنیم
در هیچ کجای دنیا جنگی نباشد
کسی در بند و گرفتار نباشد
همه جا فراوانی عشق باشد و امید
و مهربانی و شکوفایی و همدلی
به امید جهانی پر از عشق و آرامش مسیح

ضرب المثل ها

   ضرب المثل ها به منظور رساندن پیام به صورت غیرمستقیم در زبان دری مورد استفاده قرار میگیرند،
هرگاه کسی نتواند مقصود و نظر خود را به طرف مقابل به صورت واضح بیان کند بهترین راه برای
انتقال پیام وی استفاده از ضرب المثل است . ضرب المثل ها در میان همه اقوام و ملل جهان رواج دارد و البته ضرب المثل های هر قومی با توجه به اینکه حاصل سال ها و قرن ها مشاهده و تجربه پیشنیان آن ملت است بیانگر روحیات و فرهنگ آن ملت است. در زبان دری حجم انبوهی از ضرب المثل ها وجود دارد که هر یک از آنها براساس
رخدادها و رویداد هایی که در گذشته اتفاق افتاده است به وجود آمده اند. ریشه بعضی ضرب المثل های دری را می توان در آیه های کتاب مقدس پیدا نمود . بطور مثال:
هر درختی از میوه اش شناخته میشود.« درخت نیکو نمیتواند میوه بد ببار آورد و نه درخت بد میوۀ
نیکو » (انجیل متی ١١:١
هر آنچه انسان کاشت آنرا درو خواهد نمود.» زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد
کرد.» ( غلاطیان ١:۱ )
قبل از پریدن نگاه کنید . اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و
مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ » (انجیل لوقا
١:1٢
آنچه در دل است در زبان مییاید.  « چون زبان از آنچه دل را پُر ساخته است سخن میگوید ( انجیل لوقا

ایمان

    ایمان و اعتقاد ما نباید مانند کف روی آب و یا مانند ابر بهاری باشد. که بر اثر هر بادی و یا برخورد
با هر مشکلی نیست و نابود گردد. ایمان به عیسی مسیح مانند صخره است که در مقابل باد و طوفان و
مخالفت ها همیشه استوار و بدون تزلزل باقی میماند. بنیاد ایمان ما ، ما نیستیم بلکه خدایی هست که
میتوانیم در هر شرایطی به او اعتماد و ایمان داشت.
ایمان به خداوند هست که می توان قدرت یافت از تمام سد ها با توانمندی، با پیروزی و موفقیت
عبور کرد و بر مشکلات و سختی ها پیروز گشت. ایمان است که به ما شجاعت می دهد، ما پیروان
مسیح به این اعتقاد هستیم که خداوند ما را برای خود برگزیده و به ما جرات و شجاعت بخشیده و ما را
در محبت خود قرار داده پس نباید دوباره به زندگی گذشته خود ما برگردیم و گناه نمایم زیرا ما از
جمله نجات یافتگان هستیم و خداوند کسانی که را که به او پناه می آورند نجات می دهد.